Sprijinirea proprietatii forestiere

1. Sprijinirea asocierii

Ghid infintare asociatii de proprietari

2. Refacerea padurilor si drumurilor calamitate

3. Amenajamente silvice

4. Plata contravalorilii functiilor de protectie oferite de padurile situate in grupa I functionala – tipul I si II

I.T.R.S.V. Timişoara, prin prezenta aduce la cunoştinţă proprietarilor de păduri persoane fizice, despre acordarea alocaţiilor bugetare (H.G. 1071/2006; H.G. 861/2009), pentru sprijinirea proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, pentru acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recoltează datorită restricţiilor impuse prin amenajamentele silvice în pădurile cu funcţii speciale de protecţie.

În acest sens, cu sprijinul ocolului silvic în raza căruia se situează proprietatea, se va întocmii un dosar cu următorul conţinut:
1. cererea de acordare de compensaţii cu menţiunea contului în care să fie viraţii bani;
2. documente care atestă proprietatea (proces verbal de punere în posesie/titlu de proprietate);
3. copia descrierii parcelare din amenajamentul/studiul sumar silvic în vigoare, cu viza „conform cu originalul” a ocolului silvic care asigură administrarea/prestările de servicii (se va completa data intrării în vigoare şi data expirării amenajamentului/studiului sumar);
4. copia hărţii amenajistice pe care să fie evidenţiată proprietatea cu viza „conform cu originalul” a ocolului silvic care asigură administrarea/prestările de servicii;
5. actul de identitate, în copie, al persoanei care deţine proprietatea;
6. copie după contractul de administrare/prestări servicii silvice cu viza „conform cu originalul” a ocolului silvic;
7. calculul contravalorii funcţiilor de protecţie, întocmit de ocoalele silvice sau unităţile autorizate să elaboreze amenajamente silvice.
CUANTUMUL ALOCAŢIILOR SE SITUEAZĂ ÎN JURUL VALORII DE 380 LEI/AN/HA – FUNCŢIE DE CARACTERISTICILE PĂDURII.
RELAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA OCOALELE SILVICE ŞI/SAU LA ITRSV TIMIŞOARA, TEL 0256/294897