Masura 221

Masura 221
Măsura Prima împădurire a terenurilor agricole
Articole care stau la baza m─âsurii Art. 36 b (i) coroborat cu art. 43 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005

Art. 30 ┼či 31 ┼či punctul 5.3.2.2.1 din Anexa II a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1974/2006

Codul m─âsurii 221

Motivaţia sprijinului

Suprafa┼úa de teren ocupat─â cu p─âduri ┼či alt─â vegeta┼úie forestier─â ├«n Rom├ónia este de 6.742.800 ha (INS 2006), reprezent├ónd 28,28 % din suparafa┼úa ┼ú─ârii. Aceast─â pondere este sensibil sub media european─â de 37,1% p─âdure. Suprafa┼úa de p─âdure per capita ├«n Rom├ónia este de 0,28 ha, pu┼úin sub media european─â de 0,32 ha. Conform studiului ├«ntocmit de Institutul de Cercet─âri ┼či Amenaj─âri Silvice, o pondere a suprafe┼úei ocupat─â de p─âduri de aproximativ 35% este considerat─â pentru spa┼úiul geografic rom├ónesc valoarea ÔÇ×optim─âÔÇŁ pentru asigurarea unei folosin┼úe ┼či gospodariri durabile a terenului, pe termen mediu. Se preconizeaz─â ca ├«n decursul perioadei 2007-2013, prin aceast─â m─âsur─â, suprafa┼úa p─âduroas─â a ┼ú─ârii s─â creasc─â cu 49.348 ha.

Cea mai mare parte a p─âdurilor Rom├óniei se g─âse┼čte ├«n zona de munte (51,%), ├«n timp ce 37% din suprafa┼ú─â ocupat─â cu p─âdure se afl─â ├«n zona de deal, doar 10,9% se g─âsesc la c├ómpie.

Durabilitatea m─âsurilor de protec┼úie a mediului este un principiu de baz─â ├«n cadrul acestei m─âsuri. Proiectul tehnic de ├«mp─âdurire a terenurilor agricole, ├«n special a celor de la c├ómpie, va urm─âri ameliorarea efectele factorilor naturali d─âun─âtori, reducerea eroziunii solului,┬á atenuarea efectelor fenomenului global al schimb─ârilor climatice, ├«mbun─ât─â┼úirea capacitat─â┼úii de reten┼úie a apei, ├«mbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii aerului, toate acestea prin men┼úinerea (iar ├«n cazuri particulare prin cre┼čterea) diversit─â┼úii ecologice.

Cre┼čterea suprafe┼úelor ├«mp─âdurite contribuie la ├«ndeplinirea obiectivelor globale cu privire la reducerea emisiilor de CO2 pentru atenuarea schimb─ârilor climatice ┼či la cre┼čterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil─â.

Prin func┼úiile de natur─â ecologic─â, social─â ┼či economic─â, p─âdurile furnizeaz─â ┼či alte bunuri ┼či servicii pentru societate, cum ar fi produsele lemnoase ┼či nelemnoase, spa┼úiu de recreere, ├«nfrumuse┼úarea peisajului, etc., care completeaz─â ra┼úionamentul interven┼úiei prin aceast─â m─âsur─â.
Obiectivele m─âsurii

Obiectiv general

├Ämbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de mediu ├«n spa┼úiul rural prin folosirea ┼či gospod─ârirea durabil─â a terenului prin ├«mp─âdurire. Aceast─â m─âsur─â este destinat─â prevenirii pagubelor produse de factorii naturali d─âun─âtori, reducerii eroziunii solurilor, ├«mbun─ât─â┼úirii capacit─â┼úii de reten┼úie a apei, cre┼čterii calit─â┼úii aerului, producerii de biomas─â, inclusiv mas─â lemnoas─â de calitate, prin men┼úinerea, sau, dup─â caz, cre┼čterea biodiversit─â┼úii.

Obiective specifice

Cre┼čterea suprafe┼úei de p─âdure cu rol de protec┼úie a apei, solurilor, a p─âdurilor cu rol de protec┼úie ├«mpotriva factorilor naturali ┼či antropici d─âun─âtori, precum ┼či de asigurare a func┼úiilor recreative, pe baza rolului multifunc┼úional al acesteia.

Obiectiv operaţional

 • Extinderea suprafe┼úei ocupate de p─âduri prin sprijinirea lucr─ârilor de ├«mp─âdurire ┼či ├«ntre┼úinere a planta┼úiilor.

Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au.

Scopul ┼či ac┼úiunile prev─âzute

Scopul acestei m─âsuri este de a cre┼čte suprafa┼úa p─âdurilor la nivel na┼úional prin ├«mp─âdurirea de terenuri agricole. Aceast─â m─âsur─â are un caracter compensatoriu.

Sprijinul prin aceast─â m─âsur─â se refer─â la:

 • Prim─â de ├«nfiin┼úare a planta┼úiilor forestiere (costuri standard), conform proiectului tehnic;
 • O prim─â anual─â pentru lucr─ârile de complet─âri ┼či ├«ntre┼úinere a planta┼úiei pe o perioad─â de 5 ani;
 • O prim─â anual─â fix─â (standard) ca ┼či prim─â pentru pierderea de venit ca urmare a ├«mp─âduririi, pe an ┼či pe ha, pentru o perioad─â de 15 ani.

Definirea terenului agricol

Terenul agricol reprezint─â o suprafa┼ú─â de teren din urm─âtoarele categorii de folosin┼ú─â: arabil, p─â┼čuni ┼či f─âne┼úe, livezi, vii sau alte culturi permanente prev─âzute de legisla┼úia na┼úional─â, care au fost folosite ├«n scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani.

Definirea fermierului

Fermierul este o persoan─â fizic─â sau juridic─â sau un grup/asocia┼úie de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit de legisla┼úia na┼úional─â, a c─ârui exploata┼úie agricol─â se afll─â ├«n Rom├ónia ┼či care practic─â, ├«n general, activit─â┼úi ├«n domeniul agricol. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceast─â m─âsur─â, fiecare solicitant de suport trebuie s─â demonstreze c─â veniturile din agricultur─â ├«nsumeaz─â cel pu┼úin 25% din veniturile totale ┼či c─â timpul destinat muncii ├«n agricultur─â reprezint─â cel pu┼úin 25% din timpul de munc─â total efectuat.

Persoanele juridice vor dovedi ponderea venitului din agricultur─â cu ajutorul documentelor contabile.

├Än cazul persoanelor fizice, dovada ponderii venitului din agricultur─â ├«n cadrul venitului total se ob┼úine prin ├«mp─âr┼úirea venitului mediu brut din agricultur─â pe an, calculat la nivelul ┼ú─ârii, corespunz─âtor suprafe┼úei totale a terenului agricol de┼úinut─â de solicitant, la venitul total rezultat din activit─â┼úile agricole ┼či neagricole. Acestea din urm─â pot fi salarii din activit─â┼úi lucrative ├«n alte sectoare ale economiei, dividende din ac┼úiuni, profit net din activitatea societ─â┼úilor comerciale, pe baza p─âr┼úilor sociale de┼úinute, etc. Venitul din activit─â┼úile neagricole este calculat ca medie a ultimilor 2 ani ┼či este atestat de o declara┼úie pe propria r─âspundere autentificat─â de notarul public.

Criterii de eligibilitate

Beneficiarii

Beneficiarii sprijinului prin aceast─â m─âsur─â sunt de┼úin─âtori legali de teren agricol. Ace┼čtia nu trebuie s─â fac─â obiectul altor forme de sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceea┼či suprafa┼ú─â de teren ┼či perioad─â, inclusiv prin M─âsura 113 ÔÇô Pensionarea timpurie a fermierilor ┼či muncitorilor agricoli, cu excep┼úia persoanelor fizice care realizeaz─â proiectele de ├«mp─âdurire prin m─âsura 143.

Urm─âtoarele categorii de beneficiari sunt eligibili pentru sprijin prin aceast─â m─âsur─â:

 • De┼úin─âtorii priva┼úi de teren agricol, pentru ├«nfiin┼úarea planta┼úiei forestiere ┼či executarea lucr─ârilor de ├«ntre┼úinere pe o perioad─â de 5 ani, precum ┼či o prim─â compensatorie pentru pierderea de venit prin ├«mp─âdurire, stabilit─â pe an ┼či pe ha, pentru o perioad─â de 15 ani;
 • Autorit─â┼úi publice locale de┼úin─âtoare de teren agricol, numai pentru ├«nfiin┼úarea planta┼úiei. Daca terenul agricol destinat ├«mp─âdurii este concensionat de o persoan─â fizic─â sau juridic─â, primele pentru ├«ntre┼úinerea planta┼úiei ┼či cele compensatorii, prev─âzute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate.

Beneficiarii din categoria concesionarilor / arenda┼čilor sunt eligibili pentru toate formele de suport doar dac─â proprietarul / proprietarii terenului ├«n cauz─â sunt de acord cu ├«mp─âdurirea ┼či cu obliga┼úiile ce decurg din aceasta. Aceste obliga┼úii se refer─â la men┼úinerea arboretului creat pe o perioad─â stabilit─â pe baza normelor tehnice ├«n vigoare, care va fi cel pu┼úin egal─â cu v├órsta exploatabilit─â┼úii prev─âzut─â ├«n normativele tehnice.

├Än cazul ├«n care beneficarul autoritate public─â local─â cesioneaz─â terenul cu planta┼úia forestier─â unei persoane fizice sau juridice private, concesionarul va prelua toate obliga┼úiile beneficiarului ┼či va beneficia de prima pentru ├«ntre┼úinerea planta┼úiei forestiere numai pentru perioada de timp r─âmas─â p├«n─â la ├«mplinirea termenului stabilit ca eligibil pentru aceast─â prim─â. Concesionarul nu beneficiaz─â de pl─â┼úile compensatorii pentru pierderea de venit agricol ├«ntruc─ât acesta nu exploata terenul respectiv la data acord─ârii sprijinului.

├Än cazul ├«n care beneficiarul sprijinului ├«nstr─âineaz─â, la orice moment ┼či prin orice mijloc legal, terenul ├«mp─âdurit, noul de┼úin─âtor preia toate drepturile ┼či obliga┼úiile beneficiarului corelate cu categoria juridic─â, privat sau public, din care face parte.

├Än cazul ├«n care beneficiarul sprijinului sau de┼úin─âtorii ulteriori ai terenului agricol ├«mp─âdurit nu respect─â obliga┼úia men┼úinerii planta┼úiei pe o perioad─â de timp cel pu┼úin egal─â cu v├órsta de exploatare din proiect, toate sumele solicitate ┼či ├«ncasate de ace┼čtia p├ón─â la data constat─ârii desfiin┼ú─ârii premature a planta┼úiei vor fi restituite.

Terenurile agricole 

Suprafa┼úa terenului agricol propus pentru ├«mp─âdurire va fi de min. 0,5 ha iar raportul dintre distan┼úa cea mai mare ┼či cea mai mic─â a extremelor perimetrului acesteia va fi sub 5. Aceasta este necesar─â pentru evitarea cre─ârii de p─âduri pe parcelele agricole dispropro┼úionate cu privire la raportul dintre laturi, provenite din procesul de restituire, a c─âror impact asupra factorilor de mediu ar fi extrem de limitat. Excep┼úie de la aceast─â regul─â fac perdelele forestiere.

Toate terenurile agricole aferente fermei care solicit─â sprijin prin aceast─â m─âsur─â trebuie s─â respecte GAEC pe toat─â perioada contractului. Ca dovad─â a folosin┼úei agricole a terenurilor agricole destinate ├«mp─âduririi sub aceast─â m─âsur─â,┬á aceste terenuri trebuie s─â fi respectat Bunele Condi┼úii Agricole ┼či de Mediu (GAEC) ├«n ultimii 2 ani, excep┼úie de la aceast─â regul─â fiind dovada pentru anul 2006, deoarece ├«n Rom├ónia, GAEC se controleaz─â doar ├«ncep├ónd cu anul 2007. Pentru anul 2006 se accept─â o declara┼úie pe proprie r─âspundere ┼či extras din registrul agricol ┼úinut de prim─ârii.

Solicitarea de sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole va fi însoţită de angajamentul de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor din agricol în silvic, în cazul în care solicitarea de sprijin va fi acceptată.

Urm─âtoarele categorii de teren nu sunt eligibile pentru sprijin prin aceast─â m─âsur─â:

 • Terenurile care nu au folosin┼ú─â agricol─â;
 • Terenuri grevate de sarcini ┼či gajuri cu deposedare ├«n favoarea unei ter┼úe p─âr┼úi, conform eviden┼úelor cadastrelor locale;
 • Terenuri a c─âror situa┼úie juridic─â este neclar─â;
 • Terenuri men┼úionate ├«n programe sau planuri na┼úionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major;
 • Terenuri de┼úinute ├«n dev─âlm─â┼čie (indiviziune) sau ├«n alt─â form─â colectiv─â (asociativ─â) dac─â oricare dintre de┼úin─âtorii acestora se opune ├«mp─âduririi;
 • Paji┼čti naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului, a c─âror stadiu de degradare se constat─â conform legisla┼úiei ├«n vigoare;

Lucrările de împădurire

Măsura se aplică pe suprafeţe de teren agricol mai mari de 0,5 ha pe care se înfiinţează o plantaţie forestieră, se execută lucrările tehnice de întreţinere, iar pădurea se păstrează până ce atinge vârsta de exploatare.

├Än ├«n┼úelesul acestei m─âsuri, ÔÇ×p─âdureaÔÇŁ reprezint─â o suprafa┼ú─â de teren acoperit─â cu arbori a c─âror ├«n─âl┼úime este de cel pu┼úin 5 m la maturitate ┼či a c─ârei consisten┼ú─â, exprimat─â prin indicele de acoperire, este de minimum 10%. Perdelele forestiere de protec┼úie trebuie s─â aib─â o l─â┼úime de cel pu┼úin 20 m.

Lucr─ârile de ├«mp─âdurire se execut─â ├«n baza unui proiect tehnic, care va respecta Normele Tehnice privind compozi┼úii, schemele ┼či tehnologii de regenerare a p─âdurilor ┼či de ├«mp─âdurire a terenurilor degradate aprobate prin Ordinul ministrului┬á nr. 1652 din 31.10.2000 ┼či care va fi elaborat de persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea na┼úional─â ├«n domeniul silviculturii. Proiectul tehnic va con┼úine o descriere a condi┼úiilor generale ale terenului pe care se va efectua ├«mp─âdurirea (pozi┼úia geografic─â, decrierea condi┼úiilor climatice referitoare la temperatur─â, precipita┼úii, etc) precum ┼či descrirea specific─â a solurilor ┼či modului de alegere a formulelor de ├«mp─âdurire, precum ┼či modul de realizare a ├«mp─âduririlor.

Pentru persoanele juridice, cheltuielile pentru proiectele tehnice se suport─â din sprijinul acordat prin m─âsur─â ┼či nu pot dep─â┼či 10% din valoarea eligibil─â a proiectului.

Costurile eligibile pentru realizarea proiectului tehnic nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 70 euro/ha pentru suprafe┼úe de p├ón─â la 50 ha, 50 euro pentru suprafe┼úe ├«ntre 51 ┼či 150 ha, 30 euro pentru suprafe┼úe mai mari de 151 ha.

Beneficiarii persoane fizice vor putea accesa în vederea realizării proiectului de împădurire măsura 143.

Materialul forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte normele legale în vigoare.

Proiectele de ├«mp─âdurire pe terenurile aflate ├«n siturile Natura 2000, trebuie s─â corespund─â obiectivelor formulate de planurile de management al acestor situri ┼či s─â fie ├«nso┼úite de studii de impact asupra mediului.

Lista speciilor eligibile pentru prima împădurire a terenurilor agricole

Tabel nr.1

Zone geografice Foioase R─â┼činoase

 

C├ómpie – Stejar pedunculat (Quercus robur)

– Stejar pufos (Quercus pubescens)

– Cer (Quercus cerris),

– G├órni┼ú─â (Quercus frainetto)

– Frasin comun (Fraxinus excelsior)

–┬á P─âr s─âlbatic (Pirus pyraster)

– Cire┼č s─âlbatic (Prunus avium)

–┬á Ulm de c├ómp (Ulmus minor),

– Tei argintiu (Tilia tomentosa)

– Anin negru (Alnus glutinosa)

– Jugastru (Acer campestre)

– Mojdrean (Fraxinus ornus)

– Salc├óm (Robinia pseudoacacia)

– Gl─âdi┼ú─â (Gleditsia triacanthos)

– Plop alb (Populus alba)

– Plop negru (Populus nigra)

– Pin negru (Pinus nigra)
Deal – Cer (Quercus cerris)

– G├órni┼ú─â (Quercus frainetto),

– Gorun (Quercus petraea)

–┬á Fag (Fagus sylvatica)

– Paltin de munte(Acer pseudoplatanus)

– Frasin comun (Fraxinus excelsior)

–┬á Ulm de munte (Ulmus glabra)

–┬á Tei de deal (Tilia cordata)

– Carpen (Carpinus betulus)

– Salc├óm (Robinia pseudoacacia)

– Gl─âdi┼ú─â (Gleditsia triacanthos)

– Mojdrean (Fraxinus ornus)

– Jugastru (Acer campestre)

– Cire┼č s─âlbatic (Prunus avium)

–┬á P─âr s─âlbatic (Pirus pyraster)

– C─ârpini┼ú─â (Carpinus orientalis)

– Molid (Picea abies)

– Brad(Abies alba)

– Pin silvestru (Pinus sylvestris)

– Pin negru (Pinus nigra)

Munte – Fag┬á (Fagus sylvatica)

– Gorun (Quercus petraea),

– Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)

– Scoru┼č (Sorbus aucuparia)

– Ulm de munte (Ulmus glabra)

– Molid (Picea abies)

– Brad alb (Abies alba)

– Larice (Larix decidua)

– Pin silvestru(Pinus sylvestris)

– Z├ómbru (Pinus cembra)

– Pin negru (Pinus nigra)

* Arbu┼čti ce pot fi folosi┼úi ┬áP─âducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus sanguinea), m─âce┼č (Rosa canina), c─âlin (Viburnum opulus), liliac (Syringa vulgaris), c─âtin─â alb─â (Hippophae rhamnoides), lemn c├óinesc (Ligustrum vulgare), scumpie (Cotinus coggyria), s─âlcioar─â (Eleagnus angustifolia)

 

* Alegerea arbu┼čtilor se va face conform formulei de ├«mp─âdurire prev─âzute de normele tehnice.

Forme de sprijin financiar

Solicitanţii vor primi sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole, constînd în plăţi acordate beneficiarilor pentru:

 • Costuri de ├«nfiin┼úare a planta┼úiei, incluz├ónd costurile pentru materialul de plantare, plantarea ├«n sine ┼či alte costuri legate direct ┼či necesare pentru opera┼úiunea de plantare (prim─â de ├«nfiin┼úare);
 • Costurile aferente perioadei de dup─â plantare pentru ├«ntre┼úinerea planta┼úiilor (prim─â anual─â pe ha pentru 5 ani, ├«ncep├ónd cu anul de plantare);
 • Compensarea pierderii de venit agricol ca urmare a ├«mp─âduririi (prim─â anual─â pe ha pentru 15 ani, ├«ncep├ónd cu anul ├«nfiin┼ú─ârii planta┼úiei).

Aceast─â m─âsur─â nu ofer─â sprijin financiar pentru:

 • ├Änfiin┼úarea culturilor de pomi de Cr─âciun;
 • Proiecte sprijinite prin M─âsura 143;
 • Planta┼úiile din specii cu cre┼čtere rapid─â, definite de articolul 43 din Regulamentul (EC) nr. 1698/2005, sprijinite prin M─âsura 121;
 • ├Ämp─âdurirea paji┼čtilor permanente, neafectate de fenomene de degradare
 • Lucr─âri de ├«mp─âdurire pe terenurile fermierilor, beneficiari de sprijin prin M─âsura 113 ÔÇô Pensionarea timpurie a fermierilor ┼či muncitorilor agricoli.

 Criterii de Selecţie

Criteriile de selec┼úie sunt men┼úionate ├«n ordinea descresc─âtoare ├«n func┼úie de importan┼úa lor ┼či┬á sunt urm─âtoarele:

 • Pozi┼úia terenului func┼úie de zona geografic─â (altitudine): se va acorda prioritate proiectelor de ├«mp─âdurire din zonele de c├ómpie, apoi din cele de deal, ┼či mai apoi din cele de munte;
 • M─ârimea planta┼úiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru ├«mp─âdurire cu suprafa┼ú─â mai mare;
 • Distan┼úa fa┼ú─â de p─âdurile deja existente: pentru a consolida trupurile de p─âdure deja existente, se va acorda prioritate terenurilor situate ├«n vecin─âtatea acestora;
 • Gradul de degradare a terenului: se va acorda prioritate ├«mp─âdurii terenurilor afectate de procese de degradare, cum ar fi eroziunea sau de┼čertificarea;
 • Ciclul de produc┼úie / v├órsta de exploatare a p─âdurii: se va acorda prioritate p─âdurilor care au prev─âzut─â o v├órst─â de exploatare mai mare de 40 ani;
 • Num─ârul de specii utilizate ├«n lucr─ârile de ├«mp─âdurire: se va acorda prioritate lucr─ârilor de ├«mp─âdurire care propun cel pu┼úin 2 specii ├«n compozi┼úie.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate.

Sistemul de selec┼úie este cel prev─âzut la capitolul 5.2.4. ÔÇ×Procedura de selec┼úieÔÇŁ.

 Aria de aplicare

Terenurile agricole la nivelul ├«ntregii ┼ú─âri, cu excep┼úia paji┼čtilor permanente neafectate de procese de degradare a solului.

Metodologia de calcul / estimare a valorii proiectelor

Elaborarea proiectului ┼či a lucr─ârilor de ├«mp─âdurire se va realiza ├«n conformitate cu legisla┼úia na┼úional─â ├«n vigoare.

Metodologia de calcul pentru ├«nfiin┼úarea ┼či ├«ntre┼úinerea planta┼úiilor forestiere a fost realizat─â prin expertiza Institutului de Cercet─âri ┼či Amenaj─âri Silvice. Datele au fost cuantificate pe principalele compozi┼úii de ├«mp─âdurire ┼či zone geografice (c├ómpie, deal, munte). Conform datelor furnizate de Institutul Na┼úional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie ┼či Protec┼úia Mediului, calculul pentru pierderea de venit este prezentat ├«n anexa nr.3.

Cheltuielile eligibile pentru realizarea lucr─ârilor (proiectului) de ├«mp─âdurire sunt costuri standard ┼či au valorile din tabelul de mai jos. Primele de ├«ntre┼úinere a planta┼úiei sunt de asemenea costuri standard (fixe) ┼či se acord─â pe o perioad─â de p├ón─â la 5 ani, func┼úie de perioada prev─âzut─â de normele tehnice ├«n vigoare stabilite ├«n func┼úie de zona geografic─â, condi┼úiile sta┼úionale ┼či compozi┼úia de ├«mp─âdurire. Primele compensatorii pentru pierderea venitului agricol sunt ┼či ele sume standard ┼či se acord─â pe o perioad─â de 15 ani. Pentru beneficiarii care nu intr─â ├«n categoria ÔÇ×fermierilorÔÇŁ, aceast─â prim─â se stabile┼čte la nivelul de 110 euro, pe baza faptului c─â beneficiarii al┼úii dec─ât ÔÇ×fermieriÔÇŁ nu depind de activit─â┼úile din agricultur─â.

Înfiinţarea plantaţiei (costuri Euro)

Tabel nr 2

Zona Formule de împădurire
Câmpie

 

 

1900 euro

*Formula de împădurire pentru câmpie

100% Salc├óm, Gl─âdi┼ú─â (doar pe solurile nisipoase ┼či/sau mobile)

100% Plop alb, Plop negru (doar ├«n luncile r├óurilor ┼či lunca Dun─ârii)

100% Pin negru (pe terenurile afectate de eroziune sau de┼čertificare)

Deal

 

1660 euro

*Formula de împădurire pentru deal

100% Pin negru (pe terenurile afectate de eroziune sau de┼čertificare)

100% Salc├óm, Gl─âdi┼ú─â (doar pe solurile nisipoase ┼či/sau mobile)

Munte

1560 euro

 *Formula de împădurire pentru munte

 

* Formulele de ├«mp─âdurire pentru zonele de c├ómpie, deal ┼či respectiv munte vor respecta Normele Tehnice privind compozi┼úii, schemele ┼či tehnologii de regenerare a p─âdurilor ┼či de ├«mp─âdurire a terenurilor degradate aprobate prin Ordinul ministrului┬ánr. 1652 din 31.10.2000 ┼či care va fi elaborat de persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea na┼úional─â ├«n domeniul silviculturii.

Proporţia speciilor din formula de împădurire va fi menţionată de proiectant în proiectul tehnic.

Cheltuielile de plantare sunt descrise în anexa nr 1.

Definirea zonele de c├ómpie, deal ┼či munte ┼či schemele de ├«mp─âdurire corespunz─âtoare acestora au la baz─â Normele Tehnice nr. 1 privind stabilirea compozi┼úiilor de ├«mp─âdurire.

Aplican┼úii primesc primele conform tabelului de mai sus pentru prima ├«mp─âdurire lu├óndu-se ├«n considerare faptul c─â, compensarea va acoperi 80% din costurile de ├«mp─âdurire din tabel pentru zonele defavorizate ┼či 70 % pentru celelalte. Costurilor cu m├óna de lucru ┼či materialele pot fi indexate, ├«n acord cu dinamica inflan┼úiei ├«n timpul perioadei de implementare a m─âsurii.

Întreţinerea plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, pe zone geografice (costuri Euro)

Tabel nr. 3

  C├éMPIE DEAL MUNTE
AN 1 270 210 130
AN 2 616 536 436
AN 3 180 210 130
AN 4 180 105 65
AN 5 90 105 65

Cheltuielile de întreţinere a plantaţiei sunt descrise în anexa nr 2.

Pierderea de venit

Tabel nr. 4

 Pierderea de venit agricol urmare a împăduririi pe o perioadă de 15 ani

– pentru terenul agricol

 

Fermieri

215

 

Alţi deţinători

110

Leg─âtura dintre aceast─â m─âsur─â ┼či programele na┼úionale de ├«mp─âduriri

Aceast─â m─âsur─â este ├«n leg─âtur─â direct─â cu Rezolu┼úia Consiliului din 1998 cu privire la Strategia Forestier─â pentru Uniunea European─â, care subliniaz─â importanta rolului multifunctional al padurii si al unui management forestier durabil bazat pe rolul social, economic, de mediu, ecologic si functiilor culturale pentru dezvoltarea societatii si in particular a zonelor rurale precum si sublinierea contributiei padurilor si silviculturii, precum ┼či cu Politica ┼či Strategia de Dezvoltare a Sectorului Forestier ├«n Rom├ónia, 2001-2010, ce are ca scop principal cre┼čterea suprafe┼úelor acoperite cu p─âduri la nivel na┼úional.

Volumul sprijinului

Sprijinul public (comunitar ┼či na┼úional) acordat ├«n cadrul acestei m─âsuri nu va dep─â┼či 70% dincosturile standard pentru ├«nfiin┼úarea planta┼úiei. Primele pentru ├«ntre┼úinerea planta┼úiilor pe o perioad─â de p├ón─â la 5 ani ┼či cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe o perioad─â de 15 ani vor fi acoperite ├«n propor┼úie de 100% din fonduri publice.

├Än zonele defavorizate (LFA) ┼či ├«n siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 80% din costurile standard pentru ├«nfiin┼úarea planta┼úiilor.

Finanţare

Propunere:

Cheltuială publică:      229.341.338 Euro;

Costuri totale:              263.610.733 Euro.

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE ┼či indicatorii adi┼úionali *

Tipul de indicator Indicator Ţinta
2007-2013
Realizare Numărul total de beneficiari care primesc sprijin pentru împădurire

Împărţit în funcţie de:

 • tip de proprietar (privat/public)
 • perioada angajamentului (existent/nou)
 • obiectiv de mediu (prevenirea eroziunii solului/de┼čertificare, conservarea/cre┼čterea biodiversit─â┼úii, protec┼úia resurselor de ap─â, prevenirea inunda┼úiilor, atenuarea schimb─ârilor climatice, altele)
14.180
Suprafaţa totală de teren împădurită

Împărţită în funcţie de:

 • tip de proprietar (privat/public)
 • obiectiv de mediu (prevenirea eroziunii solului/de┼čertificare, conservarea/cre┼čterea biodiversit─â┼úii, protec┼úia resurselor de ap─â, prevenirea inunda┼úiilor, atenuarea schimb─ârilor climatice, altele)
 • structura majoritar─â pe specii (foioase/conifere)
 • perioada angajamentului (existent/nou)
49.348
Rezultat Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la:

 • biodiversitate ┼či ├«nalt─â valoare natural─â a terenului forestier
 • ├«mbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii apei
 • atenuarea schimb─ârilor climatice
 • ├«mbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii solului
 • evitarea marginaliz─ârii ┼či a abandonului terenului
49.348
Impact Stoparea declinului biodiversităţii

 

 
Men┼úinerea terenurilor agricole ┼či forestiere cu ├«nalt─â valoare natural─â

(Schimbări în zonele cu înaltă valoare naturală)

 
Îmbunătăţirea calităţii apei

(Schimbări în balanţa brută a nutrienţilor)

 
Contribuţia la atenuarea schimbările climatice

(Cre┼čterea produc┼úiei de energie regenerabil─â)

 
Adiţional

Cre┼čterea biomasei vegetale

493.482 m3
Adiţional

Fixarea carbonului

54.283 t

┬á* Indicatorii au fost calcula┼úi pe baza aloc─ârii financiare reale care nu cuprinde ┼či suma aferent─â M─âsurilor 223 ┼či 224, m─âsuri prev─âzute a se implementa din 2010

Anexa nr. 1

Compoziţii de împădurire

Formulele ┼či schemele de ├«mp─âdurire vor lua ├«n considerare speciile ┼či asocia┼úiile de specii forestiere care au impact maxim asupra condi┼úiilor climatice, biodiversit─â┼úii, condi┼úiilor de sol, ap─â ┼či alte componente ale mediului, doar din speciile prezentate ├«n tabelul nr. 1. Costurile totale ale compozi┼úiilor de ├«mp─âdurire ├«n func┼úie de zonele geografice sunt urm─âtoarele┬á:

Tabel nr. 5

  C├ómpii Deal Munte
Preg─âtire sol (arat+discuit) 140
Puieţi forestieri

5.000 puieţi/ha

950 800 700
Cheltuieli plantare* 410 460 460
Protecţia plantaţiei 400 400 400
Total 1900 1660 1560

*Cheltuieli de plantare

┬á– saparea ┼čan┼úurilor pentru depozitarea puie┼úilor ÔÇô 5 euro/10 m

– transportul puie┼úilor prin purtare direct─â┬á ÔÇô 15 euro/100m (5000 buc─â┼úi)

– depozitarea la ┼čan┼ú a puie┼úilor ÔÇô 5 euro/ha (5000 buc─â┼úi)

– pichetarea terenului ├«n vederea ├«mp─âduririi ÔÇô 105 euro/ha

– plantarea puie┼úilor ├«n teren preg─âtit (c├ómpie) ÔÇô 250 euro/ha (5000 buc─â┼úi)

– plantarea puie┼úilor ├«n teren nepreg─âtit (deal + munte) ÔÇô 300 euro/ha (5000 buc─â┼úi)

– retezarea tulpinii puie┼úilor ÔÇô 30 euro/ha (5000 buc─â┼úi)

Anexa nr. 2

Întreţineri

An 1┬á┬á┬á – mobilizare sol ÔÇô 3 interventii x 90 euro (c├ómpie) ┼či 2 interventii x 105 euro (deal)

-descople┼čiri ÔÇô 2 interven┼úii x┬á 65 euro/ha (munte)

An 2┬á┬á┬á┬á – revizuirea planta┼úiei ÔÇô 65 euro/ha

– transportul puie┼úilor prin purtare direct─â┬á ÔÇô 3 euro/100m (5000 buc─â┼úi)

– depozitarea la ┼čan┼ú a puie┼úilor ÔÇô 1 euro/ha

– plantarea (20%) ÔÇô 82 euro (teren preg─âtit) ┼či 92 euro (teren nepreg─âtit)

– puie┼úii (20%) ÔÇô 190 euro (c├ómpie), 160 euro (deal) ┼či 140 euro (munte)

– retezare tulpini ÔÇô 6 euro/ha

– mobilizare sol ÔÇô 3 interventii x 90 euro (c├ómpie) ┼či 2 interventii x 105 euro (deal)

– descople┼čiri ÔÇô 2 interven┼úii x 65 euro/ha (munte)

An 3┬á ┬á– mobilizare sol ÔÇô 2 interventii x 90 euro (c├ómpie) ┼či 2 interventii x 105 euro (deal)

– descople┼čiri ÔÇô 2 interven┼úii x 65 euro/ha (munte)

An 4┬á┬á┬á – mobilizare sol ÔÇô 2 interventii x 90 euro (c├ómpie) ┼či 1 interventie x 105 euro (deal)

– descople┼čiri ÔÇô 1 interven┼úie x 65 euro/ha (munte)

An 5┬á┬á – mobilizare sol ÔÇô 1 interventii x 90 euro (c├ómpie) ┼či 1 interventie x 105 euro (deal)

– descople┼čiri ÔÇô 1 interven┼úie x 65 euro/ha (munte)

Calculele au fost f─âcute lu├ónd ├«n considerare Normele Unice pentru Silvicultur─â ┼či tarifele orare corespunz─âtoare salariului mediu din silvicultur─â conform Institutului Na┼úional de Statistic─â.

Anexa nr. 3

Calculul compensatoriu pemtru pierderea de venit de pe terenurile agricole

Marja brut─â la nivel na┼úional pentru terenurile arabile ÔÇô ca ┼či baz─â de pornire ├«n stabilirea compensa┼úiei anuale la hectar timp de 15 ani pentru suprafe┼úele ├«mp─âdurite, a fost calculat─â ┼úin├ónd cont doar de marjele brute ale primelor patru culturi (ca ┼či pondere de suprafe┼úe cultivate – porumb, gr├óu, plante furajere, cartofi). Valoarea rezultat─â este de 260 Euro/ha.

Pentru calcularea pierderilor de venit, din marja brut─â s-au sc─âzut cheltuielile fixe legate de combustibili ┼či for┼úa de munc─â aferente lucr─ârilor agricole specifice terenurilor arabile ┼či s-au ad─âugat veniturile pierdute ce provin din neprimirea sprijinului pe suprafa┼ú─â de teren agricol aferent pl─â┼úilor unice pe suprafa┼ú─â, conform tabelelor de mai jos:

Economiile cu cheltuielile neefectuate

Tabel nr. 6

Lucrarea Cheltuieli fixe la hectar (Euro/ha)
Combustibil Manoper─â Total
Arat + gr─âpat 15,7 1,5 17,2 50,5
Discuit 15 1,5 16,5
Lucrat cu combinatorul 4,7 0,5 5,2
Sem─ânat 4,7 1,1 5,8
Recoltat 4,7 1,1 5,8

Veniturile pierdute din neprimirea sprijinului pe suprafaţă

Tabel nr. 7

Venituri pierdute

din plăţi pe suprafaţă

Plăţi SAPS (Euro/ha)

pentru anul 2008

România 60

Calculul pierderii de venit

Tabel nr. 8

Marja brut─â

(euro/ha)

Sprijin pe suprafaţă pierdut (euro/ha) Economii

(euro/ha)

Pierderea de venit (euro/ha)
260 60 50,5 269,5

Pentru a se evita supracompensarea se acordă maximum 80% din valorea rezultată, astfel propunerea de compensaţie devine 215 Euro