SUMAL 2.0

ANUNŢ – ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR!

 

Despre instituție
Garda Forestieră Timișoara este o instituţie publică teritorială, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. Își desfășoară activitatea pe raza județelor Timiș, Caraș-Severin si Hunedoara.

Garda Forestieră Timișoara funcționează în baza O.U.G. nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înființarea Gărzilor Forestiere și a H.G. nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere.

harta2